ΆρθραΔήμος ΚαρδίτσαςΝέες ημερομηνίες για τη δημοπράτηση τεσσάρων κυλικείων της Δευτεροβάθμιας Σχολική [...]


Νέες ημερομηνίες για τη δημοπράτηση τεσσάρων κυλικείων της Δευτεροβάθμιας Σχολική Επιτροπής


05/10/2016

Καθώς οι εκμεταλλευτές των κυλικείων κατέθεσαν προσφυγές εναντίον της αρχικής απόφασης της Σχολικής Επιτροπής για δημοπράτηση τεσσάρων κυλικείων εντός του Οκτωβρίου, η Σχολική Επιτροπή ανακάλεσε τον αρχικό σχεδιασμό και προχώρησε σε νέο. Εντός του Νοεμβρίου, σε εφαρμογή της αριθμ. Φ2/1553/129578/Δ1 κοινής υπουργικής απόφασης και της σχετικής απόφασης της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, θα διεξαχθούν τέσσερις πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για τη μίσθωση τεσσάρων σχολικών κυλικείων του Δήμου μας. Ο προγραμματισμός που αποφασίσαμε έχει ως εξής:

Κυλικείο 2ου/5ου Γυμνασίου και 2ο λυκείου: 7/11

Κυλικείο 1ου και 6ου γυμνασίου: 8/11

Κυλικείο 3ου γυμνασίου: 9/11

Κυλικείο 7ου γυμνασίου: 10/11

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο γραφείο των αντίστοιχων διευθυντών με ελάχιστο όριο προσφοράς ανά μαθητή τα 4 € ετησίως. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα καταβληθεί ως εγγύηση το ποσό των 300,00 €. Στους αποτυχόντες του διαγωνισμού το ποσό θα επιστραφεί με τη λήξη του διαγωνισμού εκτός του πλειοδότη ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος και το οποίο θα παρακρατηθεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα επιστραφεί με τη λήξη άτοκα, πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

Οι σημερινοί εκμεταλλευτές των κυλικείων προσέφυγαν με κοινό επιχείρημα τη μη ανάρτηση των περιλήψεων διακήρυξης των πλειοδοτικών διαγωνισμών ενώ προσωπικά με κατηγορούν ότι έδωσα μεγάλη διάσταση στη διεξαγωγή των διαγωνισμών! Τέλος πάντων, ο μοναδικός σοβαρός λόγος των προσφυγών είχε να κάνει με τον αποκλεισμό των συγγενών πρώτου βαθμού όσων διατηρούν χρέη προς τις Σχολικές Επιτροπές, κάτι που ως επιτροπή αποδεχτήκαμε. Εφόσον λοιπόν όλοι κοπτόμαστε για τους τύπους, από εδώ και στο εξής η Σχολική Επιτροπή θα είναι απολύτως τυπική: Κάθε παραβίαση των όρων του διαγωνισμού θα σημαίνει καταγγελία της σύμβασης. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν πολύ καλά όσοι δώσουν προσφορά για τα κυλικεία καθώς μια εξωφρενική προσφορά με την προοπτική του να αρνηθούμε την επομένη τις υποχρεώσεις μας και να μην καταβάλουμε τα ενοίκια στο σχολείο δεν είναι πλέον αποδεκτή. Οι επιχειρηματίες που θα δώσουν προσφορές γνωρίζουν τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, ως εκ τούτου θα πρέπει οι προσφορές τους να γίνουν με γνώμονα ότι καμία μεταβολή δε θα συμβεί στο μίσθωμα μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Σχολικής Επιτροπής.

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί:

1. Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
2. Συνταξιούχοι.
3. Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7,8 και 9 του ν.3528/2007
Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α’/9.2.07.
4. Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.
5. Όσοι υπήρξαν ανάδοχοι εκμετάλλευσης σχολικού κυλικείου και έχουν οικονομική εκκρεμότητα με τα σχολεία στα οποία υπάγονται.

Κατά τα άλλα ισχύουν όλα όσα θα ίσχυαν και σε οποιαδήποτε άλλη μίσθωση. Για παράδειγμα, οι πλειοδότες του διαγωνισμού υποχρεούται να ασφαλιστούν στο ΤΕΒΕ, να έχουν φορολογική ταμειακή μηχανή, να τηρούν αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία και να συμμορφώνονται επιπλέον στις υποδείξεις της Επιτροπής Ελέγχου Κυλικείου.

Επί της διαδικασίας αναμέναμε περισσότερες αλλαγές, η ΚΥΑ όμως τροποποίησε ελάχιστα την υφιστάμενη νομοθεσία με αποτέλεσμα η μοριοδότηση να παραμένει σχεδόν ίδια:

Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δυο.

Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται (01) ένα μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08).

Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως εξής: Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου λαμβάνει πέντε (05) μόρια και υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια τρία (03) μόρια.

Η μονογονεϊκή ιδιότητα προσδίδει τέσσερα (04) μόρια και η πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ ένα (01) επιπλέον μόριο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι απαγορεύεται η υπομίσθωση ή η καθοιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρηση του κυλικείου σε άλλο άτομο.

Τέλος, για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία θα πρέπει να απευθύνονται στα γραφεία της σχετικής Διεύθυνσης που βρίσκονται στη συμβολή των οδών Πλαστήρα και Λάππα.

5/10/2016άλλα άρθρα στην κατηγορία Δήμος Καρδίτσας


27/04
2019
27/04/2019
25/04
2019
25/04/2019
23/04
2019
23/04/2019

προβολή όλων των άρθρων της κατηγορίας

στείλτε μου ένα email

επικοινωνήστε μαζί μου κάνοντας χρήσης της παρακάτω φόρμας.