ΆρθραΔήμος ΚαρδίτσαςΥπόμνημα σχετικά με την υπ΄ αριθμ. 539/14-10-2016 προσφυγή κατά της [...]


Υπόμνημα σχετικά με την υπ΄ αριθμ. 539/14-10-2016 προσφυγή κατά της με αριθμ. πρωτ. 1642/128799/15-09-16 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και κατά της αριθμ. 270/28-06-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας


14/11/2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 270/28-6-2016, αποφάσισε τη μεταστέγαση του Εσπερινού Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων και τη συστέγασή του με το Εσπερινό ΕΠΑΛ. Κατά της απόφασης αυτής υποβλήθηκε στην Επιτροπή σας η υπ΄ αριθμ. 539/14-10-16 προσφυγή των Νικόλαου Διαμαντή, Απόστολου Αρβανιτάκου και Βαίας Ταρλαντέζου. Για την εν λόγω προσφυγή ο Δήμος Καρδίτσας θα ήθελε να καταθέσει τις εξής παρατηρήσεις:

1. Ο πρώτος λόγος ακύρωσης, ο οποίος αναφέρεται στη δουλεία υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, δε μπορεί να κριθεί αυτή τη χρονική στιγμή καθώς η διατήρηση ή μη της δουλείας δε δύναται να εξετάζεται προληπτικά. Εφόσον εφαρμοστεί η απόφαση και ο Δήμος Καρδίτσας προχωρήσει στον τελικό σχεδιασμό και στην αξιοποίηση του διατηρητέου μνημείου στο οποίο στεγάζεται αυτή τη στιγμή το ένα εσπερινό σχολείο της πόλης, τότε και μόνο τότε είναι δυνατό να κριθεί η δέσμευση της δουλείας. Η πιθανή χρήση του σημερινού διδακτηρίου ως δημοτικό ωδείο σε καμία περίπτωση δεν αποκλείει τη μελλοντική χρήση του ως δημόσιο σχολείο. Όσο για την αναφερόμενη ίδρυση Μουσείου Εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνεται στην απόφαση τη σχετική με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης της Καρδίτσας, δηλώνουμε ρητώς ότι δε θα υλοποιηθεί εφόσον διαπιστωθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου ότι εμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο τη μελλοντική επαναλειτουργία του κτηρίου ως δημόσιο σχολείο. Σημειώνουμε ότι για το ενδεχόμενο της λειτουργίας Μουσείου Εκπαίδευσης δε θα απαιτηθεί χώρος μεγαλύτερος της μιας αίθουσας, ακόμη όμως και αν η χρήση αυτή διαπιστωθεί ότι δυσχεραίνει τυχόν επαναλειτουργία του σχολείου, δε θα λάβει χώρα.

Συμπερασματικά, επί του πρώτου λόγου ακύρωσης και της δέσμευσης της δουλείας υπέρ του Δημοσίου δεν είναι δυνατό να εξαχθεί προκαταβολική ή προληπτική κρίση. Ο πρώτος λόγος απόρριψης είναι αβάσιμος εφόσον στηρίζεται σε μια εικασία (η δημιουργία Μουσείου Εκπαίδευσης θα αποτρέψει την επαναλειτουργία δημόσιου σχολείου, άρα αίρεται η δουλεία) και όχι σε τεχνικές εκθέσεις, συγκεκριμένες ενέργειες ή τουλάχιστον ειλημμένες αποφάσεις. Η δέσμευση της δουλείας δύναται να κριθεί αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα θεωρήσει τα έργα, τις τεχνικές εκθέσεις ή τις μελέτες στη βάση των οποίων θα αξιοποιηθεί το διατηρητέο κτήριο. Σε κάθε περίπτωση, η δέσμευση της δουλείας δε δύναται να κριθεί προκαταβολικά στη βάση των αυθαίρετων εικασιών μιας προσφυγής.

2. Ο δεύτερος λόγος ακύρωσης της προσφυγής δε βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Ως πυρήνας του επιχειρήματος προβάλλεται το ότι η διευθύντρια Περιφερειακής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας υποστηρίζουν εγγράφως ότι η μεταστέγαση του σχολείου είναι μη νόμιμη. Στην προσφυγή αναφέρονται τα εξής: «Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι αρμόδιοι από το Νόμο εισηγητές και η Επιτροπή Παιδείας του Δήμου για να εισηγηθούν τη μεταστέγαση και παράλληλα συστέγαση του Εσπερινού Σχολείου εισηγήθηκαν αρνητικά στη μεταστέγαση και συστέγαση και ειδικότερα ο πρώην Δ/ντης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Δ/ντης κατά το χρόνο Λήψης απόφασης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τονίζουν 1) Ότι η μεταστέγαση του Σχολείου είναι μη νόμιμη, διότι ………….». Ο ισχυρισμός είναι καταφανώς ψευδής καθώς σε κανένα σημείο των επιστολών της κας Αναστασοπούλου και του κ. Παπανούσκα δε διατυπώνεται κάτι τέτοιο, ότι δηλαδή η συστέγαση είναι μη νόμιμη. Δε διατυπώνεται επίσης ρητή άρνηση αλλά ούτε καν διαφωνία με τις προθέσεις της δημοτικής αρχής. Για την αποκατάσταση του ιστορικού των εισηγήσεων των προϊσταμένων Περιφερειακής Εκπαίδευσης και Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας, αναφέρονται τα εξής:

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας, με επιστολή την οποία απέστειλε στην Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας, γνωστοποίησε την πρόθεση συστέγασης των δυο εσπερινών σχολείων της Καρδίτσας ώστε να συμπιεστούν τα λειτουργικά έξοδα, να εξοικονομηθούν σημαντικοί πόροι για τα σχολεία αλλά και να καλυφθούν ευρύτερες ανάγκες της τοπική κοινωνίας.

Η κα Αναστασοπούλου σε απάντηση της επιστολής του Δημάρχου επισήμανε ότι η αρμοδιότητα της μεταστέγασης ανήκει αποκλειστικά στο Δήμο Καρδίτσας, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη υποστήριξης της λειτουργίας των Εσπερινών Σχολείων. Σε καμία περίπτωση δεν απάντησε αρνητικά στο αίτημα, όπως ανακριβώς αναφέρεται στην προσφυγή. Αντιθέτως, σημείωσε ότι «δεν έχουμε πρόθεση να υποδείξουμε τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου Καρδίτσας» τονίζοντας την ανάγκη συνεργασίας των φορέων.

Η ουσία της απάντησης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας, εκπροσωπούμενης τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή από τον προϊστάμενο κ. Καρανίκα, αποτυπώνεται στα εξής: «η τυχόν συστέγαση του με το Εσπερινό επαγγελματικό Λύκειο θα προβεί εκπαιδευτικά και οικονομικά ανώφελη, και εν τέλει επιζήμια για το κοινωνικό έργο που καλείται να επιτελέσει ένα εσπερινό σχολείο γενικής εκπαίδευσης». Η απάντηση αυτή είναι πράγματι αρνητική. Οφείλουμε όμως να σημειώσουμε ότι όχι απλά είναι ατεκμηρίωτη αλλά πασχίζει να στηριχθεί σε δυο καταφανώς λανθασμένες εικασίες: α) η συστέγαση θα είναι οικονομικά ανώφελη και β) θα καταλήξει εν τέλει επιζήμια για την εκπαιδευτική κοινότητα.

Σχετικά με τον ισχυρισμό (α): Η μεταστέγαση του Γενικού Εσπερινού σχολείου και η συστέγασή του με το Εσπερινό ΕΠΑΛ επιβάλλονται από λόγους χρηστής διοίκησης, πέρα από τα κέρδη της εκπαιδευτική κοινότητας που θα δειχθούν παρακάτω. Στην πόλη της Καρδίτσας λειτουργούν δυο εσπερινά σχολεία τα οποία ενώ έχουν σχετικά μικρό αριθμό μαθητών επιμένουν να στεγάζονται σε διαφορετικά κτίρια προκαλώντας αναιτιολόγητες δαπάνες για τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, στερώντας πόρους όχι μόνο από τα δυο εσπερινά σχολεία αλλά από το σύνολο των σχολικών μονάδων του Δήμου Καρδίτσας. Όπως αποτυπώνεται στις καταστάσεις εξόδων της σχολικής μονάδας, ο φωτισμός και η ύδρευση του 2014 κόστισαν 3.001,50 ευρώ, η θέρμανση 3.516,79 ευρώ, οι λοιπές δαπάνες 665,12 ευρώ. Τα ποσά αυτά δε θα είχαν δαπανηθεί εφόσον στο ίδιο ωράριο το εσπερινό ΕΠΑΛ λειτουργεί, θερμαίνεται και φωτίζεται έχοντας πολλές αδιάθετες αίθουσες κλειστές δίχως κανένα προφανή λόγο. Τα αντίστοιχα ποσά για το 2015 είναι 2.676,20 ευρώ (φωτισμός), 3.041,82 ευρώ (θέρμανση) και 1.924,62 ευρώ (λοιπές δαπάνες). Η συστέγαση των δυο εσπερινών σχολείων θα οδηγούσε αυτομάτως στο μηδενισμό των δαπανών αυτών με τα προφανή οφέλη για την εκπαιδευτική κοινότητα. Ο ισχυρισμός του εγγράφου του κ. Καρανίκα αντίκειται στην κοινή λογική που θέλει τη λειτουργία ενός κοινού διδακτηρίου για δυο σχολεία ως οικονομικότερη πρακτική για το Δημόσιο σε σχέση με τη λειτουργία δυο διδακτηρίων για τον ίδιο σκοπό.

Σχετικά με τον ισχυρισμό (β): Από πουθενά δεν τεκμαίρεται το επιζήμιο της συστέγασης. Δεν υπάρχει κάποιος ισχυρισμός στην επιστολή η οποία να οδηγεί στο συμπέρασμα του εκπαιδευτικά επιζήμιου αποτελέσματος. Αντιθέτως, το διδακτήριο του Εσπερινού ΕΠΑΛ είναι πιο σύγχρονο, μεγαλύτερο, διαθέτει προαύλιο με προδιαγραφές διδακτηρίου το οποίο ευνοεί τον συγχρωτισμό των μαθητών, σε αντίθεση με το διατηρητέο της οδού Ιεζεκιήλ το οποίο δεν έχει τουαλέτες (διαθέτει μόνο εξωτερικές τουαλέτες) και προβάλλεται σε μια ανοιχτή πλατεία (αντί σχολικού προαυλίου) θέτοντας θέματα ασφάλειας των μαθητών.

Από τα παραπάνω έχει καταστεί σαφές ότι:

α. Η απάντηση του πρώην προϊσταμένου της Διεύθυνσης πάσχει από έλλειψη τεκμηρίωσης των ισχυρισμών της.

β. Η άποψη που εκφράζει έχει υπερκαλυφθεί από νέο έγγραφο το οποίο κατέθεσε στο Δήμο Καρδίτσας ο νέος προϊστάμενος της Διεύθυνσης, ο οποίος διαδέχθηκε τον κ. Καρανίκα.

Ο κ. Παπανούσκας, ο οποίος ως νέος προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Ν. Καρδίτσας παρέστη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατέθεσε εγγράφως τις απόψεις του, οι οποίες ενώ είναι αυτές που ισχύουν σήμερα, έχουν παραβλεφθεί από την προσφυγή. Σύμφωνα με την προσφυγή, γνώμη της Διεύθυνσης αποτελεί η (βολική) γνώμη του προηγούμενου προϊσταμένου και και όχι η γνώμη του σημερινού, η οποία κατατέθηκε επισήμως στα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου από τον ίδιο τον κ. Παπανούσκα. Το σκεπτικό της προσφυγής παραπλανά, παραβιάζοντας παράλληλα κάθε αρχή της δημόσιας διοίκησης εφόσον παραβλέπει το έγγραφο το οποίο σήμερα ισχύει επιχειρηματολογώντας στη βάση μιας άρνησης η οποία έχει αρθεί με το έγγραφο του κ. Παπανούσκα. Ο κ. Παπανούσκας κατέθεσε στα πρακτικά έγγραφο το οποίο καταλήγει στα εξής:

«Θεωρώ ότι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μεταστέγαση του σχολείου θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να είναι σύμφωνη ιδιαίτερα με το πνεύμα των παραπάνω νόμων.
2. Να περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης μαθητικής διαρροής λόγω μετακίνησης του σχολείου, γεγονός που αποτελεί αντικείμενο μείζονος μέριμνας από πλευράς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω της σπουδαιότητας και του ρόλου των εσπερινών Σχολείων.
3. Να λαμβάνει υπόψη το βαθμό ετοιμότητας του Δήμου Καρδίτσας για την αξιοποίηση του κτιρίου».

Αυτή είναι η τελευταία γνώμη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας, η οποία χαρακτηρίζεται ως αρνητική από τους προσφεύγοντες. Ο ισχυρισμός της προσφυγής είναι καταφανώς ψευδής, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Δήμος Καρδίτσας δεσμεύτηκε για την αποδοχή των όρων που έθεσε ο κ. Παπανούσκας, ο οποίος όχι μόνο δεν αρνείται τη συστέγαση αλλά θέτει το πλαίσιο της συστέγασης των δυο εσπερινών σχολείων της πόλης, επισημαίνοντας παράλληλα τις επιφυλάξεις της προηγούμενης διοίκησης. Σημειώνουμε ότι, εκτός του συναινετικού εγγράφου, όλες οι προφορικές επικοινωνίες και συναντήσεις εργασίας της δημοτικής αρχής με τον κ. Παπανούσκα κατέληγαν σταθερά σε συμφωνία περί της συστέγασης, η οποία όμως θα πρέπει να συμβεί εντός του πλαισίου που έθεσε ο προϊστάμενος και έγινε δεκτό από τη δημοτική αρχή. Αυτή η δήλωση αποτελεί και την οριστική άποψη των δυο Υπηρεσιών, παρά τις ανακριβείς αιτιάσεις της προσφυγής.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο δεύτερος λόγος ακύρωσης στηρίζεται σε δεδομένα τα οποία είτε είναι ανακριβή, είτε παρουσιάζονται με επιλεκτικό τρόπο αποκρύπτοντας πλέον πρόσφατα και σημαντικότερα γεγονότα, στην καλύτερη δε περίπτωση είναι παραπλανητικά και δε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή.

Το ενδεχόμενο της σχολικής διαρροής, αν και εμφανίζεται να αποτελεί το μοναδικό κίνητρο της προσφυγής, δεν τεκμαίρεται σε κανένα σημείο της προσφυγής. Στην τεράστια σχολική κοινότητα που βρίσκεται στο τέρμα της οδού Τρικάλων φοιτούν χιλιάδες μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών, δίχως κανένα σημαντικό πρόβλημα στις μετακινήσεις τους. Η μετατροπή για παράδειγμα μιας τετράλεπτης μετακίνησης σε οκτάλεπτη, εφόσον ο μαθητής έχει αποφασίσει να παρακολουθήσει πέντε έως επτά ώρες συνεχούς μαθήματος, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ανασταλτικό παράγοντα για τη φοίτηση σε ένα σχολείο. Σύμφωνα με την προσφυγή, δεν τεκμηριώνεται επίσης η επιλεκτική δυσκολία των μαθητών του Γενικού Εσπερινού σχολείου, η οποία δεν υφίσταται για τους μαθητές του Τεχνικού Εσπερινού αλλά και για τους χιλιάδες μαθητές και φοιτητές του συγκεκριμένου συγκροτήματος.

6. Εκτός από τους ουσιαστικούς λόγους για τους οποίους το δημόσιο συμφέρον και οι πρακτικές της χρηστής διοίκησης επιβάλουν τη λειτουργία των δυο εσπερινών σχολείων (Γενικού και ΕΠΑΛ) σε κοινό κτίριο, υπάρχει ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο η προσφυγή πρέπει να απορριφθεί: Δεν τεκμαίρεται από πουθενά το έννομο συμφέρον των προσφευγόντων. Οι προσφεύγοντες επιχειρούν να προσβάλλουν μια απόφαση με πολλαπλά οφέλη για την οικονομική και εκπαιδευτική λειτουργία των σχολείων που υπάγονται στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας δίχως να επικαλούνται έννομο συμφέρον, οδηγώντας σε λογικό και νομικό κενό σχετικά με τα κίνητρα της πράξης τους. Το έννομο συμφέρον του κ. Διαμαντή ως διευθυντή του σχολείου θίγεται εφόσον από πλευράς Δήμου δημιουργούνται συνθήκες αυθαίρετης αρνητικής μεταβολής στον επαγγελματικό του βίο. Η μετακίνηση της σχολικής μονάδας από το τέρμα της Ιεζεκιήλ σε μια απόσταση μικρότερη των δύο χιλιομέτρων, σε ένα συγκρότημα στο οποίο χιλιάδες εκπαιδευτικοί έχουνε υπηρετήσει τα τελευταία τριανταπέντε χρόνια, δε συνιστά είδος αρνητικής μεταβολής που θίγει τα συμφέροντα ενός λειτουργού της εκπαίδευσης. Για τους προσφεύγοντες μαθητές η επίκληση του έννομου συμφέροντος θα σχετίζονταν με ενέργειες του Δήμου οι οποίες θα τους εμπόδιζαν να σπουδάσουν και να λάβουν τους σχετικούς τίτλους σπουδών, πράγμα που ουδόλως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση. Η επίκληση του έννομου συμφέροντος σε κάθε προσπάθεια μεταστέγασης των σχολικών μονάδων που συμβαίνει με πρωτοβουλία του Υπουργείου ή της Αυτοδιοίκησης θα οδηγούσε σε πεποίθηση κυριότητας ή χρησικτησίας των δημόσιων κτιρίων από όσους φοιτούν σε αυτά, πράγμα που αντίκειται σαφώς στο δημόσιο συμφέρον.

Συμπερασματικά, ως διοίκηση του Δήμου θεωρούμε ότι σε κανένα σημείο της προσφυγής δεν αποδεικνύεται βλάβη σε εκπαιδευτικούς και μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να ασκούν τα καθήκοντά τους εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης της Καρδίτσας, εντός δηλαδή του πλαισίου των συνθηκών που απαιτούνται για τη λειτουργία των εσπερινών σχολείων, όπως εξάλλου συμβαίνει επιτυχώς επί χρόνια με το εσπερινό ΕΠΑΛ. Το σκεπτικό της προσφυγής, πέρα από την έλλειψη ουσιαστικών λόγων, δεν επικαλείται με σαφήνεια και πληρότητα την άμεση βλάβη που προκαλεί η σχετική απόφαση του Δήμου Καρδίτσας για το έννομο συμφέρον των προσφευγόντων καθιστώντας την προσφυγή ως απαράδεκτη ενώπιον της Επιτροπής σας.

Με τιμή

Γιάννης Γεννάδιος

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας
Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσαςάλλα άρθρα στην κατηγορία Δήμος Καρδίτσας


27/04
2019
27/04/2019
25/04
2019
25/04/2019
23/04
2019
23/04/2019

προβολή όλων των άρθρων της κατηγορίας

στείλτε μου ένα email

επικοινωνήστε μαζί μου κάνοντας χρήσης της παρακάτω φόρμας.