ΆρθραΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΗ Αρμοδιότητα για τα ποτάμια Γάβρα, Καλέντζη και Καράμπαλη ανήκε [...]


Η Αρμοδιότητα για τα ποτάμια Γάβρα, Καλέντζη και Καράμπαλη ανήκε πάντα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Γιατί αρνείται να αναλάβει την ευθύνη;


13/10/2020

Των: Γιάννη Γεννάδιου
Κώστα Καντερέ
Γιάννη Σβάρνα*

Κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (24/09) που ακολούθησε τα γεγονότα της πλημμύρας, αλλά και με διαρροές προς τον τύπο, ο κ. Αγοραστός ισχυρίστηκε πολλές φορές ότι η αρμοδιότητα των ποταμών ανήκε μέχρι το 2018 στους Δήμους. Εάν πρόκειται για ένα συνειδητό ψέμα στο πλαίσιο διάχυσης της ευθύνης, μικρό το κακό. Εάν όμως η σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας εννοεί ότι δε γνώριζε ότι είχε την αρμοδιότητα των ποταμών από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της, τότε πρόκειται για ουσιώδη αμέλεια καθώς αποδέχεται το γεγονός ότι ουδέποτε ασχολήθηκε με τον καθαρισμό των ποταμών και την τραγική έλλειψη προστασίας της Καρδίτσας μέσω της αντιπλημμυρικής θωράκισης του Γάβρα. Οι συνέπειες έγιναν δυστυχώς γνωστές.

Επί της ουσίας, οι αρμοδιότητες των εμπλεκομένων φορέων στη συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων και την αστυνόμευση ρεμάτων καθορίσθηκαν με την 33/3147/12-10-1998 εγκύκλιο της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, η οποία αναφέρει ότι η αστυνόμευση όλων των ρεμάτων, σύμφωνα με το Π.Δ. 910/77, άρθρο 79, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Νόμο για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια είναι αρμοδιότητα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας και συγκεκριμένα του Τμήματος Εκτελέσεως Έργων. Κατόπιν, με την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα με το άρθρο 186 περί αρμοδιοτήτων Περιφερειών, ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, όπως και ο καθαρισμός και αστυνόμευση ρεμάτων και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, που ανήκαν στους Δήμους, στις καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στις Περιφέρειες, περιήλθαν πλέον στις νέες αιρετές Περιφέρειες, και ασκούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών.

Ο νόμος 4555/2018 (ΦΕΚ/τ. Α΄/ 133 19-07-2018), τον οποίο επικαλείται ο Περιφερειάρχης, καμία σχέση δεν έχει με τις πρόσφατες πλημμύρες στην Καρδίτσα. Αφορά μεταφορά αρμοδιοτήτων από νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους. Δεν αφορά την Καρδίτσα! Καλέντζης, Καράμπαλης και Γάβρας αποτελούν διαχρονικά αρμοδιότητα της Νομαρχίας και στη συνέχεια της αιρετής Περιφέρειας.

Η διοίκηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας φέρεται να διεκδικεί συνεχώς αρμοδιότητες. Φαίνεται όμως ότι δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Εάν παρατηρήσει κανείς τα κείμενα της διοίκησης θα διαπιστώσει μια προσπάθεια διάχυσης της ευθύνης, η οποία εκτείνεται από την αρχή της μεταπολίτευσης και τελειώνει απότομα το 2010, με την ανάληψη των καθηκόντων της.

Για τους κ. Αγοραστό, τον σημερινό αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας και τον δήμαρχο και επί εννιά χρόνια αντιπεριφερειάρχη κ. Τσιάκο, που δεν έκαναν τίποτε για τον καθαρισμό των ποταμών και για την ανύψωση των χαμηλών σημείων του αναχώματος του Γάβρα την ώρα της πλημμύρας, ευθύνονται όλοι οι άλλοι, εκτός από τους ίδιους που είχαν την αρμοδιότητα. Σημειώνεται ότι η ενίσχυση των αδύναμων σημείων του Γάβρα την ώρα του φαινομένου, έγινε δυο φορές τη δεκαετία του ’90 με επιτυχία. Πώς γίνεται μια αρμοδιότητα να μη συνοδεύεται από καμία ευθύνη;

Ερμηνεύοντας τη συνολική τους στάση, παραιτήσεις δεν περιμένουμε. Μια συγγνώμη όμως για την παντελή έλλειψη μέριμνας, θα αποτελούσε μια αρχή ώστε να εμπεδωθεί ένα αίσθημα ευθύνης και να πιστέψουμε ότι από αυτή την κατάσταση ως κοινωνία έχουμε αντλήσει τα απαραίτητα συμπεράσματα για το μέλλον.

Ο Γιάννης Γεννάδιος και ο Κώστας Καντερές είναι:
Περιφερειακοί Σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας,

Ο Γιάννης Σβάρνας είναι:
Δημοτικός Σύμβουλος επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίαςάλλα άρθρα στην κατηγορία Περιφέρεια Θεσσαλίας


14/02
2022
14/02/2022
11/02
2022
11/02/2022
08/02
2022
08/02/2022

προβολή όλων των άρθρων της κατηγορίας

στείλτε μου ένα email

επικοινωνήστε μαζί μου κάνοντας χρήσης της παρακάτω φόρμας.