ΆρθραΕκπαιδευτικάΔημοσίευση: Γεννάδιος, Ι., Χαλκιώτης, Δ., (2022). Συγκεντρωτικά και αποκεντρωτικά εκπαιδευτικά [...]


Δημοσίευση: Γεννάδιος, Ι., Χαλκιώτης, Δ., (2022). Συγκεντρωτικά και αποκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα διοίκησης. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης: Γυμνάσια και Λύκεια του Νομού Καρδίτσας. Νέος Παιδαγωγός online, 33, 285-295.


15/11/2022

Συγκεντρωτικά και αποκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα διοίκησης. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης: Γυμνάσια και Λύκεια του Νομού Καρδίτσας.

Γιάννης Γεννάδιος, Εκπαιδευτικός, M.Sc, M.Εd., Υπ. Διδάκτορας
Δημήτριος Χαλκιώτης, Καθηγητής – Σύμβουλος ΕΑΠ


Περίληψη

Τα γεωμορφολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας καθιστούν την υπόθεση της σχολικής αυτονομίας ιδιαίτερα δύσκολη. Ο διάχυτος συγκεντρωτισμός του εκπαιδευτικού συστήματος οδηγεί σε μια ισοπεδωτική ομοιομορφία το σύνολο των σχολικών μονάδων, με το γραφειοκρατικό πλέγμα να έχει γιγαντωθεί τόσο πολύ ώστε να θεωρείται πλέον αδιανόητη κάθε σκέψη αντικατάστασής του με ένα παραγωγικότερο μοντέλο. Η παρούσα εργασία διερευνά τις στάσεις εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολικών μονάδων του νομού Καρδίτσας σχετικά με τα ζητήματα της αποκέντρωσης, της σχολικής αυτονομίας και τις δυνατότητες της σχολικής μονάδας να συνεργαστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα αποτελέσματα της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας επιβεβαιώνουν την υπόθεση του συγκεντρωτικού χαρακτήρα, αναδεικνύοντας έντονα μια ανάγκη διεύρυνσης της εκπαιδευτικής αυτονομίας. Αντιθέτως, τα σημερινά επίπεδα διοικητικής/οργανωτικής αυτονομίας φαίνονται ικανοποιητικά. Παρά τις επιφυλάξεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ικανότητα των δήμων να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τις σχολικές μονάδες, αναδεικνύεται η ανάγκη αύξησης του βαθμού συνεργασίας μεταξύ των σχολικών μονάδων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Λέξεις – Κλειδιά: Αποκέντρωση, σχολική αυτονομία, σχολική επιτροπή, τοπική αυτοδιοίκηση.

Centralized and decentralized educational management systems. The role of Local Government in Greece. Case study: Middle and High Schools of the Prefecture of Karditsa.

Ioannis Gennadios, Teacher, M.Sc., M.Ed., Phd Student
Dimitris Chalkiotis, Professor-Consultant, Hellenic Open University


Abstract

The geomorphological and social characteristics of Greece render the case of school autonomy particularly difficult. The intense centralism of the educational system leads to an extensive uniformity of all school units, with the bureaucratic procedures having become so strong that any thought of replacing it with a more productive model is considered to be unattainable. The present study examines the attitudes of teachers and school principals of the prefecture of Karditsa regarding the issues of decentralization, school autonomy and the possibility of the school unit to cooperate with the local government. The results of quantitative and qualitative research confirm the hypothesis of centralized character, strongly highlighting the need to expand the educational autonomy. On the contrary, the current levels of administrative / organizational autonomy seem to be satisfactory. Despite teachers’ reservations about the ability of municipalities to effectively support schools, the need to increase the degree of cooperation between schools and local government is clearly emerging.
Key words: Decentralization, school autonomy, school committee, local government

Για να δείτε το αρχείο της δημοσίευσης πατήστε εδώ.άλλα άρθρα στην κατηγορία Εκπαιδευτικά


21/07
2022
21/07/2022
08/06
2022
08/06/2022
27/03
2020
27/03/2020

προβολή όλων των άρθρων της κατηγορίας

στείλτε μου ένα email

επικοινωνήστε μαζί μου κάνοντας χρήσης της παρακάτω φόρμας.